8.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyemiz,

Meslek Birliğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem çerçevesinde 05.11.2019 Salı Günü Saat 12.00 de birlik merkezi Atatürk Bulvarı, 231/10 Ata Apt. Kavaklıdere- Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı bir hafta sonra 12.11.2019 Salı günü saat 12.00’deAnkara Ticaret Odası Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.  

Genel Kurul ASİL üyelerden oluşur. ADAY üyeler genel kurulda oy kullanamaz, genel kurulu kendilerine ayrılmış bölümden izleyebilirler. 

Gündem

 1. Açılış ve Saygı duruşu,
 2. Başkanın konuşması,
 3. Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi,
 4. 2017-2019 yılı gelir ve giderleri ile yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması,
 5. Yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 6. Yönetim kurulu, denetim kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulu asil ve yedek üyeler ile ihtari organların (Danışma Komisyonu, Radyo v Televizyon Yayın Komisyonu ve Bilişim Komisyonları)  seçimi,
 7. Öngörülen 2019-2021 bütçe tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 8. 2016-2017-2018-2019 yılı meslek birliği tarifelerilerin ibra edilmesi hakkında karar alınması
 9. Huzur hakkı ile merkez dışından gelen üyelere verilecek yolluk miktarının belirlenmesi,
 10. Giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi ve ne şekilde tahsil edileceğinin kararı,
 11. Ödentilerini yatırmayan üyelerle, üyelikten çekilmek isteyen üyelerin borçlarının görüşülmesi,
 12. 5846 sayılı kanun değişikliği çalışmalarında yer alan meslek birliklerinin birleşmesi hususunun, mevcut ve bundan sonra olabilecek yasal düzenlemelerin, gerektirdiği hallerde ya da rızai olarak ve yönetim kurullarının kararı ile aynı alanda kurulmuş Meslek Birlikleri ile birleşme kararı verme; kurulacak federasyonlara katılabilme; mal varlıklarını devir alabilme ve devir edebilmek için bu yönde alınacak Genel Kurul kararından sonra gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim  Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılma veya işbirliği yapma, hibe projelerine katılma, uluslararası faaliyette bulunma hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 14. Taşınmaz ve nakil vasıtası alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 15. Dilek ve temenniler,
 16. Kapanış

       Not: Genel kurula katılamayacak üyelerin yazılı mazeretlerini  bildirmelerini rica ederiz.

               Katılamayacak üyeler bir başka üyeye vereceği noterden onaylı vekaletname ile oy  kullanabilir.