2020 YILI SİNEMA DESTEK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

2020 Yılı Sinema Destek Başvurularına İlişkin Duyuru

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek destekler için başvuru usulleri ile son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri aşağıdaki yer almaktadır. 

 

Proje Geliştirme Desteği’, ‘Animasyon Film Yapım Desteği’ , ‘Kısa Film Yapım Desteği’ , ‘Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği’ türleri için yapılacak başvurular E-devlet üzerinden,

‘Yerli Film Gösterim Desteği’ türü için yapılacak başvurular www.sinema.gov.tr > Başvurular sekmesinde yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen destek türleri için 9 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak başvurular 2020 yılı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

 

 

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği’ , ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği’, Dağıtım ve Tanıtım Desteği’ türleri için yapılacak başvurular E-Devlet üzerinden,

Ortak Yapım’, ‘Çekim Sonrası’ türleri için yapılacak başvurular www.sinema.gov.tr > Başvurular sekmesinde yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen destek türleri için yapılacak başvurular 2020 yılı içerisinde iki dönemde değerlendirilecektir.

9 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak başvurular 2020 yılı Şubat ayı içerisinde; 10 Aralık 2019-25 Mayıs 2020 arasında yapılacak başvurular ise 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde değerlendirilecektir.

 

‘Belgesel Film Yapım Desteği’ destek türü için yapılacak başvurular E-devlet üzerinden yapılacaktır.

Belgesel Film Yapım Desteği için 6 Ocak 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular 2020 yılı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

 

NOT: E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 23.59.59’a kadar yapılması; fiziki ortamda yapılan başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için başvuru formunun ve belgelerin Sinema Genel Müdürlüğü’ne son başvuru günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.