2021-1 SAYILI SİNEMA DESTEKLEME KURULU KARARI AÇIKLANDI!

Sinema Destekleme Kurulunca;

 

“Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında; 


159  Sinema Salonunun 15.900.000 TL

 

ile desteklenmesine karar verilmiştir.

 

Desteklenen Sinema Salonları listesi