2022 YILI SİNEMA DESTEK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2022 yılında verilecek destekler için son başvuru ve değerlendirme toplantı tarihleri belirlenmiştir.

 

Proje Geliştirme Desteği

Animasyon Film Yapım Desteği

Kısa Film Yapım Desteği

Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği türleri için 18 Ekim 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Ocak ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği

Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği

Dağıtım ve Tanıtım Desteği

Ortak Yapım Desteği

Çekim Sonrası Desteği

türleri için 6 Aralık 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Mart ayı içerisinde; 7 Aralık 2021-27 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak başvurular 2022 yılı Eylül ayı içerisinde değerlendirilecektir.

Yerli Film Gösterim Desteği türü için 27 Aralık 2021 tarihi saat 18:00’a kadar yapılacak başvurular 2022 yılı Şubat ayı içerisinde tek dönemde değerlendirilecektir.

Başvuruların Destekleme Kurulu gündemine alınabilmesi için son başvuru günü saat 18.00’a kadar E-Devlet üzerinden yapılması gerekmektedir.

Başvuru koşulları ve başvuru belgelerine https://sinema.ktb.gov.tr/TR-143929/basvurular.html bağlantı adresinden ulaşılabilir.