SİNEMA DESTEKLEME KURULU 2018-1 SAYILI KARARI

Sinema Genel Müdürlüğü 2018-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı açıklanmıştır.

Ayrıntılı listeleri ekte görebilirsiniz.

 

1- Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

2- Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri

3- Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

4- Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri

 

2018/1 sayılı destekleme kurul kararlarının tamamına  http://sinema.kulturturizm.gov.tr/TR,203930/2018-1-sinema-destekleme-kurul-kararlari-aciklandi.html adresinden ulaşılabilir.