2016-1 SAYILI SİNEMA DESTEKLEME KURULU KARARLARI

Sinema Destekleme Kurulunca;

51 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesinin 585.500 TL
62 Belgesel Yapım Projesinin 3.838.500 TL
43 Kısa Film Yapım Projesinin 575.500 TL
4 Animasyon Film Yapım Projesinin 100.000 TL

olmak üzere toplam 160 projenin 5.099.500 TL desteklenmesine karar verilmiştir.

Değerlendirilen projelere aşağıda yer alan bağlantı adreslerini kullanarak erişebilirsiniz.

 

 Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

 Desteklenen Belgesel Yapım Projeleri

 Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

 Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri