YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ

Uluslararası alanda Telif Hakkı Girişimi'nin kırk dört  imzacı derneğinden 140.000'den fazla yazar, performans sanatçısı ve kültür çalışanı ile birlikte basın, yayıncılık, müzik, film ve medya endüstrilerinden ve meslek birliklerinden 60'ı aşkın dernek, ekonomik olarak yaşanabilir ve demokratik bir gelecek ve sanatçılara, kültür ve yaratıcı endüstrilere zarar verecek daha fazla kısıtlamayı kabul etmedikleri beyan etmişlerdir.

Üretken yapay zeka sistemlerinin işleyişini düzenleyen taslak düzenlemede ortaya konulan temel kurallar, tüm kültür, medya ve yaratıcı sektörlerin ve bunların 1,2 milyondan fazla vergi ödeyen çalışanının, serbest meslek sahibinin ve yüzlercesinin ekonomik geleceği için hayati önem taşımaktadır.

Söz konusu taslak uzlaşmaya doğru ilerlemektedir. BT şirketleri için bu düzenleme aşırıdır. Ancak, sanatçılar, kültür ve medya çalışanları için ise uzlaşma mutlak düzeyde koruma sağlamaktadır. Onlara göre; kültür ve medyaya yatırım yapan ve yaratıcı bir şekilde çalışan herkes, eserlerinin ve ürünlerinin lisanslanmasına bağımlıdır. Yeterli ücretlendirme, çalışmaların kullanımı konusunda şeffaflık gerektirir. Üretken yapay zeka sistemlerinin bugüne kadarki karlı gelişimi, büyük ölçüde telif hakkıyla korunan eserlerin ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edilmeden ve ücretsiz olarak kullanılmasına dayanmaktadır. On yıldır devam eden bu adil olmayan ticari uygulama, istihdam kaybı ve yatırımların zarar görmesi de dahil olmak üzere yaratıcı endüstriler üzerinde halihazırda yıkıcı bir etkiye sahiptir. Bireysel teknoloji şirketlerine sürekli yasa ihlalleri yoluyla rekabet avantajı sağlamak ve sorumlu oldukları riskleri cezasız bırakmak yerine, sorumluluk vermeli ve sorumlu bir şekilde hareket eden yapay zeka şirketlerinin adil bir şekilde rekabet etmelerine yardımcı olunmalıdır.

1 Şubat 2024 tarihinde Üye Devletlerin Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında sürdürülebilir bir ruhla Yapay Zeka Temel Yönetmeliğinin (AB) mevcut nihai taslağı onaylanmıştır. Film ve yaratıcı endüstriler, Üye Devletlerin Yapay Zeka Yasasının Daimi Temsilciler Komitesinde (Coreper veya COREPER) onaylanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Artık Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu genel kurulu tarafından resmi olarak kabul edilmesinin önü açılmıştır. Yapay Zeka Yasası, içeriğin değerini tanırken şeffaflık yükümlülükleriyle dijital değer yaratmanın temelini oluşturmayı amaçlayan asgari bir düzenleyici çerçeve belirlemektedir. Yönetmelik AB Parlamentosunca kabul edildikten sonra uyum açısından üye devletlerin kendi hukuk sistemlerine aktarmaya çalışacakları düşünülmektedir.

Koçali Hukuk Bürosu (Av. M. Kaan KOÇALİ)

Atatürk Bulvarı Ata Apartmanı No:231/9 Kavaklıdere Çankaya / Ankara

+ 9 (0 312) 468 81 32

+ 9 (0 312) 468 83 62

mkkocali@kocalihukuk.com