AMAÇ

Dünyada hemen her ülkede eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri, yasalardan kaynaklanan haklarını kurmuş oldukları meslek birlikleri eliyle kullanmaktadır. Ülkemizde meslek birliklerinin kuruluşu Dünya örneklerine bakıldığında oldukça geç olmuştur.

FİYAB özellikle eser sahiplerinin haklarını tanıtmak ve korumak amacıyla bir meslek birliği çatısı altında toplu hareket etme zorunluluğundan hareketle 2005 yılında 28 kurucu üye ile Ankara’da kurulmuştur. Bugün toplam 450’yi aşkın üyeye sahiptir.


Amacı üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, üyelerinin kanunla tanınan haklarının idaresini ve takibini sağlamak, üyeleri adına hakların idaresi ve takibiyle ilgili ücretleri tahsil etmek ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yine üyelerine dağıtmaktır.

Hedefi sinema sektörünün gelişmesini sağlamak, korunmasını temin etmek, sinema, televizyon ve belgesel film kalitesini artırarak profesyonelliği ön plana çıkarmak ve ileriye yönelik sağlam temeller oluşturmaktır.

Ülkemizde sinema 100. Yılını doldurmasına rağmen hala birçok sorunla uğraşmaktadır ve kendi kendine yeten bir endüstri haline gelememiştir. Sorunların irdelenmesi, çözüm yollarının bulunması ve sektörde profesyonel yapılanmanın oluşturulması ancak meslek birliklerinin itici bir güç olarak çalışmasıyla mümkündür.

Bu sayede kendi içinde katma değer ve istihdam yaratan, ülkelerin yaklaşmasını ve tanıtımını sağlayan etkin, yaygın, profesyonel, kaliteli filmler üreterek kendini kanıtlamış, yurt içinde ve yurt dışında yüksek rekabet gücüne sahip ülke ekonomisine katkıda bulunan gerçek bir sektör olunur.