KURULLAR

 

Yönetim Kurulu  
Metin Tunçtürk Başkan
Nazif Tunç  Başkan Yardımcısı
Halil Erdoğan Başkan Yardımcısı/Sayman
Osman Subaşı  Üye
Mehmet Erişdi  Üye
Ramazan Arman Üye
Alper Tunga Özdemir Üye
Denetleme Kurulu  
Emre Akgül  Başkan
Kaya Doğan  Üye
Nalan Erkovan Uzun Üye

 

Haysiyet Kurulu  
Ahmet Kömeçoğlu Başkan
Cengiz Yazanel  Üye
Alican Özinanır Üye

 

Genel Sekreter  
Ahmet Edebali   

 

Teknik Bilim Kurulu  
Tarhan Baydar  Başkan
Alper Giray Urhanoğlu Üye
Ali Kaygısız       Üye