KURULLAR

YÖNETİM KURULU  
Metin Tunçtürk Yönetim Kurulu Başkanı
Nazif Tunç Başkan Yardımcısı
Halil Erdoğan Başkan Yardımcısı/Sayman
Osman Subaşı Üye
Mehmet Erişdi Üye
Ramazan Arman Üye
Alper Tunga Özdemir Üye
Yiğit Nalçacı Üye
Sinan Sertel Üye

GENEL SEKTERER

Ahmet Edebali

DENETLEME KURULU

Emre Akgül Başkan
Kaya Doğan Üye
Nalan Erkovan UZUN Üye

TEKNİK BİLİM KURULU 

Sebahattin Kat Başkan
Alper Giray Urhanoğlu Üye
Alkım Ün Üye

HAYSİYET KURULU

Ahmet Kömeçoğlu Başkan
Cengiz Yazanel Üye
Alican Özinanır Üye

DANIŞMA KOMİSYONU

M. Kaan Koçali Başkan
Mehmet Gün Üye
Ahmet Sönmez Üye

RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KOMİSYONU

Mehmet Avni Özgürel Başkan
Coşkun Aral Üye
Vedat Atasoy Üye

BİLİŞİM KOMİSYONU

Şakir Kış Başkan
Himmet Polatel Üye
Selami Fidan Üye