KAYIP KALEMLER KULÜBÜ KADINLARA YÖNELİK SENARYO VE METİN YAZARLIĞI EĞİTİMİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün maddi ve manevi desteği ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından hayata geçirilen Kayıp Kalemler Kulübü Projesi, toplamda üç aylık bir eğitim sürecini kapsamıştır. Bu süreçte, her biri senaryo yazarlığı alanında uzman eğitimciler öncülüğünde, İstanbul ve Ankara illerinde ikamet eden, farklı yaş ve meslek grubundan kadınlara yönelik senaryo ve metin yazarlığı eğitimi verilmiş, kursiyerlerin sektör içerisinde yer almasını sağlayacak imkânlar sunulmuştur. 

Beş aylık bir zaman dilimine yayılan proje, İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet göstermiştir. 

Proje kapsamında verilen eğitimler süresince; kurmaca, belgesel, dizi ve kısa film senaryoları oluşturulmuş, yazılan bu senaryolar, FİYAB bünyesinde yer  alan yapımcılar başta olmak üzere çeşitli yapım şirketlerine sunulacak hale getirilmiştir.