FAALİYET ALANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca onaylanan Tüzük ve Tip Statü'ye uygun olarak kurulan Meslek Birliğimiz;
 

 • Film yapımcısı üyelerinin ortak çıkarlarını korumak,
 • Film yapımcısı üyelerinin kanunla tanınmış haklarının idaresini ve takibini sağlamak,
 • Film yapımcısı üyeleri adına haklarının idaresi ve takibiyle ilgili ücretleri tahsil etmek,
 • Film yapımcısı üyeleri adına tahsil edilen ücretleri yine üyelerine dağıtmak üzere faaliyette bulunmaktadır.
   

Birliğimiz bu temel görevlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da faaliyet göstermektedir.
 

 • Üyelerinin her türlü kurum ve kuruluşlardaki haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
 • Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
 • Üyelerine ait film tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmeler yapmak, bu sözleşmelerin uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,
 • Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller ve kurultaylar düzenlemek,
 • Türkiye’de üretilen sinema ve televizyon yapımlarının yurtiçi ve dışında teşvikini, tanıtımını yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının üreteceği sinema ve televizyon yapımlarına teknik ve danışmanlık hizmeti desteği vermek.