ÜYE AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi : 02/11/2022

 

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

 Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların haklarının takibi amacıyla kurulmuş olan FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (ya da 'FİYAB') olarak, aynı zamanda üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına da önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK" ya da "Kanun") 10. maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında çalışanlarımızı ve stajyerlerimizi bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

FİYAB, Kanun'da tanımlandığı şekliyle bir tüzel kişi "veri sorumlusudur". Bu nedenle, kişisel verilerinizin Kanun'a uygun olarak işlenmesi ve korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri Sorumlusu olarak Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

Ünvan :

FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ

Adres :

Remzi Oğuz Arık Mah. | Atatürk Blv. Ata Apt. 231/10 | 06680 Çankaya |Ankara

İnternet Sitelerimiz:

www.fiyab.org.tr/

Telefon :

(0312) 467 43 14

e-posta (KVK için):

info@fiyab.org.tr ;  istanbul@fiyab.org.tr

 

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Tüzüğünde (“Tüzük”) filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar olarak tanımlanan hak sahibi gerçek kişilerin FİYAB üyeliği nedeniyle aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

a. Kişisel Veri Kategorileri

?? Kimlik (ad soyad, TC K No, doğum tarihi, gibi),

?? Özlük (Unvan, diğer üyelik bilgileri),

?? İletişim (Telefon, email, adres gibi) ,

?? Finans (tahsil edilen hak bedelleri, banka hes. no, aidat bilgisi, kredi kartı bilgileri gibi),

?? Mesleki Deneyim (eser sahipliği bilgileri, yapımcılık belgesi gibi) ,

?? Görsel ve İşitsel Kayıtlar,

?? Hukuki İşlem (eser/hak sahipliğinden kaynaklı mali haklar, temsil sözleşmesi, dava ve yargı süreçleri gibi),

?? Diğer (Eser bilgileri, Yetki belgesi, Kayıt tescil bilgileri, imza gibi)

 

b. Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri

?? Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Eski tip Kimlik Belgesindeki Din hanesi),

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi Kanun'daki ilkeler doğrultusunda ve aşağıdaki genel ve özel amaçlarla işliyoruz.

 • Üyeliğe yönelik başvuru, çekilme, çıkarma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yapımcı/Üyeler adına Yetki Belgesi düzenlenmesine ilişkin iş süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Film yapımcılarının ortak çıkarlarını korunması ve  hakların izlenmesi,
 • Hak sahipliğine konu eserlerin kayıtlarını oluşturmak
 • Hak sahiplerinin 5846 sayılı Kanundan kaynaklı haklarının idaresi ve takibi, alınacak ücretlerin tahsili ve hak sahiplerine dağıtımı,
 • Film yapımcılarının mesleki ve sanatsal açıdan gelişmesi ve kamuoyu tarafından tanınmasına yönelik faaliyetlerin icrası ,
 • Üyelere ait film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip edilmesi, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri alınması,
 • Eser kullanımlarına ilişkin temsil sözleşmelerin yapılması, uygulanması ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapılması,
 • Hak sahiplerinin koruması amacıyla Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve yargı mercileri nezdinde dava açılması, mahkemelerin bilgi ve belge taleplerine cevap verilmesi
 • FİYAB  Genel Kurul faaliyetleri nedeniyle davet ve bilgilendirme süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Yapımcı Belgesine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eser ve bağlantılı haklara dair ortak veri tabanı oluşturulması
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • FİYAB Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Yapımcılara yönelik mesleki ve sanatsal konularda eğitimleri verilmesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili birimlerine karşı bildirim ve denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • FİYAB veri tabanı, arşiv ve bilişim alt yapısının güvenliğinin sağlanması,
 • FİYAB ve hak sahibi üyeler arasında muhtelif kanallarla iletişim sağlanması, meslek birliği faaliyetleri ve ilgili olabilecek diğer konularda bilgilendirme ve farkındalık sağlanması

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun'un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Hosting, Elektronik Posta, Anlık Mesajlaşma, Video Konferans, Yazılım, Bilgisayar cihazları gibi elektronik ortamlarda ve üyelik dosyası gibi  fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

FİYAB olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız "Gizlilik Taahhütnamesi"ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

FİYAB olarak; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak, yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlara, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içindeki kişi, kurum ve kuruluşlara, yurt dışı menşeli platform ve uygulamalara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak, veri paylaştığımız kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz:


1- Banka ile; üyelik aidatlarının tahsili, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve ödemeleri gerçekleştirmek amaçlarıyla,

2- Bilişim Kuruluşları ile; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İnternet Servislerini İşletmek, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Cari Hesap Kaydı Açmak, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek amaçlarıyla,

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ve Yargı Mercileri ile; 5846 sayılı Kanundan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Yapımcı belgesi işlemlerinde koordinasyon sağlanması, Seçim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Resmi Yazışma, Bildirim, Bilgi Belge Taleplerinin Karşılanması süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla,

4- Avukat/Hukuk Bürosu ile; Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeler nezdinde açılacak dava süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşmeler vb diğer Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla,

5-Mali Müşavir ile; Üye aidatlarının takibi ve tahsili,  Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Yürütülmesi, Vergi idaresine karşı Bildirim ve Mali Yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla,,

6- Meslek Birliği Üyeleri ile, Üyeler arasında İletişim ve koordinasyon sağlamak, Üyelik hizmetlerinin yerine getirilmesi, Talep ev Şikayetlerin Takibi  amaçlarıyla,

7-Mal/Hizmet Tedarikçileri ile; Eğitim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlikler düzenlemek, kargo hizmeti almak amaçlarıyla,

 

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileriniz, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi,  üye ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, yaygın kullanılan elektronik kanallar üzerinden iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılabilmektedir.

 

1- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçlarıyla, ABD menşeli Meta (WhatsApp) ile
2- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Teknik Destek Sağlamak amaçlarıyla, Almanya menşeli TeamViewer ile
3- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Eğitim Vermek ve Almak, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Toplantı Düzenlemek amaçlarıyla, ABD menşeli Zoom Video Communications Inc.

5- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak amaçlarıyla, Rusya menşeli Yandex Ltd (Mail) ile

 

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- Meta (WhatsApp) Gizlilik Politikası
2- TeamViewer Gizlilik Politikası
3- Zoom Video Communications Inc. Gizlilik Politikası
5- Yandex Ltd (Mail) Gizlilik Politikası

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. "Kanunlarda açıkça öngörülme" 
 2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",
 5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi 
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz aşağıda sayılan Kanun ve diğer mevzuattaki görev ve yükümlülükler nedeniyle işlenmektedir: 

 1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 • Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği
 • Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
 • Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt Ve Tescili Hakkında Yönetmelik
 • Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği
 • Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Tüzüğü
 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması)
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 5. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun'un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? 

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin "Kişisel Veri Sahibi Başvuruları" sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"nu FİYAB iletişim adresine ya da info@fiyab.org.tr ;  istanbul@fiyab.org.tr adreslerine göndererek bize başvurabilirsiniz.