KURULLAR

YÖNETİM KURULU  
Metin Tunçtürk Yönetim Kurulu Başkanı
Nazif Tunç Başkan Yardımcısı
Halil Erdoğan Başkan Yardımcısı  
Emre Akgül Sayman
Mehmet Erişdi Üye
Ramazan Arman Üye
Alper Tunga Özdemir Üye
Osman Subaşı Üye
Ahmet Edebalı Üye

ANKARA GENEL SEKRETER

Selin Üner

İSTANBUL GENEL SEKRETER

Sinan Sertel

DENETLEME KURULU

Alper Giray Urhanoğlu Başkan
Kaya Doğan Üye
Nalan Erkovan UZUN Üye

TEKNİK BİLİM KURULU 

Sebahattin Kat Başkan
Zuhal Erol Üye
Alkım Ün Üye

HAYSİYET KURULU

Ahmet Kömeçoğlu Başkan
Cengiz Yazanel Üye
Emre Yalgın Üye

DANIŞMA KOMİSYONU

M. Kaan Koçali Başkan
Ahmet Saydam Yalçın Üye
Ahmet Sönmez Üye

RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KOMİSYONU

Mehmet Avni Özgürel Başkan
Coşkun Aral Üye
Vedat Atasoy Üye

BİLİŞİM KOMİSYONU

Şakir Kış Başkan
Yavuz Yılmaz Üye
Selami Fidan Üye